SIA "Gintex Forest" pērk koku/krūmu ciršanas tiesības. 


Ja Jūsu īpašumā ir aizaugušas:

  • lauksaimniecības zemes;
  • pļavas;
  • ezermalas;
  • novadgrāvji;
un citas teritorijas, kuras jāattīra no kokiem/krūmiem, mēs tās sakopsim un vēl samaksāsim Jums par to!Aiz sevis atstājam sakārtotu teritoriju. Strādājam, saudzējot dabu un Jūsu īpašumu. Korekti uzmēram sortimentu. Samaksa līguma slēgšanas dienā vai pēc apauguma izstrādes.